Disclaimer

Kamer van Koophandel

Stichting SamenScholen
Kamer van Koophandel: 30232160

Inhoud

De informatie die door Stichting SamenScholen wordt verstrekt op deze website mag als betrouwbaar worden gezien. Voor de juistheid en de volledigheid kan echter niet worden ingestaan.
De informatie op onze website dient ter informatie en is uitsluitend indicatief. Daarnaast is het de Stichting SamenScholen voorbehouden om zonder aankondiging de inhoud te wijzigen.

Aansprakelijkheid

Aan de informatie verstrekt op deze website kunnen geen rechten worden ontleend, tevens kan Stichting SamenScholen niet garanderen dat de website foutlous of ononderbroken functioneert.
Stichting SamenScholen en overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie.
Stichting SamenScholen is in geen geval aansprakelijk voor websites die niet door Stichting SamenScholen zijn ontwikkeld, en waar naar wordt verwezen of die verwijzen naar onze website.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Stichting SamenScholen omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

¿Quieres estar al día?

Cada mes enviamos un boletín de noticias por correo electrónico con las últimas noticias destacadas.

¿Te gustaría recibir nuestro boletín? ¡Regístrate ahora! Puedes darte de baja del servicio cuando quieras.